مقالات شخصی

Appropriating the Sidewalks for Physically-Motional Handicapped with the Approach of Safety (Case Study: Shahrdari Street in the Tajrish Neighborhood of Tehran)

Appropriating the Sidewalks for Physically-Motional Handicapped with the Approach of Safety (Case Study: Shahrdari Street in the Tajrish Neighborhood of Tehran)
Appropriating the Sidewalks for Physically-Motional Handicapped with the Approach of Safety (Case Study: Shahrdari Street in the Tajrish Neighborhood of Tehran)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *